מדיניות פרטיות

אנו עושים כל מאמץ ונוקטים בכל אמצעי על מנת לשמור על פרטיות משתמשי האתר. להלן מדיניות הפרטיות של האתר:

 1. אילן בשור מבקש להבהיר את מדיניותו בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר ilanbesor.com (אשר יקרא להלן: “האתר”) ואת נהליו ביחס לטיפול בפרטים במידע המתקבל מהמשתמשים באתר וכן באמצעות שרות בטלפון, וכיצד הוא עושה בהם שימוש.
 2. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לבני/בנות שני המינים.
 3. אילן בשור שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת.
 4. מדיניות הפרטיות אינה באה לגרוע מתקנון האתר אלא להוסיף עליו.
 5. מאגר מידע: הנתונים והפרטים שנמסרים ע”י המשתמש בעת ההרשמה לאתר וכן בעת הזמנת שירותים ומוצרים באתר ו/או נתונים ופרטים שנאספים ביחס למשתמש במהלך גלישתו ופעילותו באתר, יישמרו במאגר הלקוחות של אילן בשור. הרישום לאתר והשימוש בו מהווה הרשאה לאילן בשור לאגור את המידע. המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע.
 6. רישום ו/או התחברות לאתר: במסגרת ההרשמה לאתר המשתמש יידרש למסור מידע אודותיו, כגון: שם וכתובת דוא”ל. כאשר המשתמש בוחר מיוזמתו להתחבר או להירשם לאתר, הוא מאשר כי האתר יקבל מידע כגון: שם, מס’ טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא”ל, תמונות וכיו”ב.
 7. הרשאה להעברת פרטים אישיים לצדדים שלישיים לצורך אספקת השירות: המשתמש מסכים בזאת ומאשר לאילן בשור להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, אך ורק, ככל שהדבר נדרש, לצורך אספקת השירותים והמוצרים, כגון: לחברות השילוח והדיוור השונות.
 8. מידע סטטיסטי הנאסף על גלישת המשתמשים: האתר אוסף מידע במהלך גלישת המשתמשים באתר. המידע שנאסף הינו סטטיסטי באופיו ונועד לשפר את פעילות האתר והשירותים והמוצרים המוצעים בו.לדוגמה: עמודים בהם צפו המשתמשים, השירותים שעניינו אותם וכיו”ב. למעט במקרים בהם מסירת מידע כאמור לצדדים שלישיים מתחייבת בדין, כמפורט להלן, מידע זה, ככל שיימסר לצדדים שלישיים, יוותר אנונימי ולא יזהה את המשתמש.
 9. אילן בשור לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של משתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, ככל שהפרטים והמידע מזהים אותו אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:
  • אם תהיה מחוייבות על-פי דין למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי, או אם יתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיו או המידע אודותיו כאמור.
  • אם המשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באתר מאת צדדים שלישיים או באמצעותם, יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עם המשתמש. במקרה שבו המשתמש ישתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישת המשתמש באתר והשתתפותו בפעילות האמורה.
  • במקרה שבו המשתמש יפר או ינסה להפר את תנאי השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או במצב בו המשתמש יפעל או ישתמש באתר ו/או בקשר אליהם ופעילותם בניגוד לדין.
  • בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בין המשתמש לבין אילן בשור.

  בכל מקרה שאילן בשור יסבור, על פי שיקול דעתו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי למשתמש או לצד שלישי.

 10. Cookies: באתר נעשה שימוש ב”עוגיות” (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישת המשתמש באתר להעדפותיו האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע.

  עוגיות (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר בהוראת מחשב האתר. חלק מהעוגיות (Session Cookies) תפקענה כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. ה-cookies מייתרים את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים או בדפים שונים באתר המחייבים רישום. המידע ב-cookies מוצפן, והאתר נוקט אמצעי זהירות על מנת שמחשבי האתר בלבד יזהו מידע זה. בפני המשתמש עומדת האפשרות להימנע מיצירת cookies, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן .

 11. זכות עיון במידע: על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא – כוחו שהורשו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לאילן בשור בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 

עידכון אחרון: יוני 2022

דילוג לתוכן